Công Ty TNHH

Dụng Cụ Nhà Sạch

Hồng Hà

Sản xuất dụng cụ vệ sinh - Gia dụng

Email: hongha2607@gmail.com - Tel: 0982525928

Cây Lau Công nghiệp San hô

Cây Lau Inox San Hô 45cm - Cán Tăng Đơ

1. Tấm lau: Siêu sạch loại San Hô

2. Kích thước bản lau: 45cm x 15cm

3. Kiểu Đế: Đế inox, Đế cài hai bên Tấm

4.Cán Tăng đơ 25/22:

  kéo dài 145cm; thu ngắn 80cm

Giá: Liên hệ
Mã: Hi-009-1S
Chi tiết

Cây Lau Inox San Hô 45cm - Cán Thẳng

1. Tấm lau: Siêu sạch loại San Hô

2. Kích thước bản lau: 45cm x 15cm

3. Kiểu Đế: Đế inox, Đế cài hai bên Tấm

4.Cán Thẳng: ống inox 22

Giá: Liên hệ
Mã: HI-009-S
Chi tiết

Các Loại Cây Lau Inox San Hô Khác

1. Tấm lau: Siêu sạch loại San Hô

2. Kích thước bản lau: đa dạng ( 40cm đến 120cm)

3. Kiểu Đế: Đế inox, Đế cài hai bên Tấm

4.Cán Tăng đơ 25/22:

  kéo dài 145cm; thu ngắn 80cm

Giá: Liên hệ
Mã: HI-105
Chi tiết

Tấm Lau Công Nghiệp San Hô

Sau một thời gian dài sử dụng cây lau nhà, tấm lau nhà luôn dễ bẩn nhanh nhất bởi luôn tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà. 

Giá: Liên hệ
Mã: HI
Chi tiết