Công Ty TNHH

Dụng Cụ Nhà Sạch

Hồng Hà

Sản xuất dụng cụ vệ sinh - Gia dụng

Email: hongha2607@gmail.com - Tel: 0982525928

Giới thiệu

Microfiber là gì? khác biệt với Cotton?


Microfiber: Polyster và Polyamide 
Cuộc cách mạng công nghệ mới về vật liệu sợi đó là Microfiber - Vi sợi tổng hợp từ Polyester và Polyamide. 
Sự khác biệt của Cotton thông thường và Sợi vải Microfiber là gì?